Poortschietspel

Beschrijving

Organisatie:

  • Tweetal kan scoren door de bal tussen de pionnen naar elkaar toe te spelen (over de grond).
  • Voordat de bal wordt terug gespeeld, dient de speler eerst de bal aan te nemen in het vak.
  • Wordt de bal niet aangenomen in het vak dan is het geen punt voor het tweetal.
  • Het tweetal dat het eerste 10 punten heeft is de winnaar.
  • De keeper / verdediger kan het scoren voorkomen door de bal tegen te houden.
  • De spelers mogen na de aanname gaan dribbelen met de bal in hun eigen vak.
  • De verdediger / keeper met de meeste punten is winnaar.
  • Na verloop van tijd wisselt de keeper / verdediger met een van de spelers aan de zijkant.

Accenten:

  • Kies goed positie ten opzichte van de bal
  • Linkerschouder wijst meestal in de speelrichting