Één tweetje

Beschrijving

Organisatie:

  • Volg het patroon zoals in de animatie wordt afgebeeld. 

Coaching punten:

  • Plaats je linkervoet ter hoogte van de bal.
  • Zorg dat de bal ongeveer op een stick lengte van je linkervoet staat.
  • Wijs met je linker schouder in de richting van waar je wilt schieten.
  • Hou de stick vast met een dubbele V-grip.
  • Zwaai met je stick over je rechterschouder naar je linker schouder.
  • Blijf naar de bal kijken terwijl je slaat.