Dobbelsteen

Beschrijving

Organisatie:

  • Volg het patroon zoals in de animatie weergegeven.
  • Draai door achter je bal aan.

Coaching punten:

  • Let op de basistechniek van het drijven en pushen.
  • Speel elkaar aan in de forehand.
  • Neem de bal aan in de richting waar je heen wilt gaan/spelen.

Uitbreiding:

  • Doe de oefening in de andere richting.